O Rexurdimento  

         

          Na primeira metade do século XX xorden en Galicia unha serie de acontecementos que debuxan unha nova situación, na que se aprecia un compromiso por parte de moitas persoas que preparan o camiño para o chamado Rexurdimento. Esta época é coñecida coma a dos Precursores.
          Feitos históricos importantes contribúen a espertar a conciencia de moitos galegos. Un deles foi a invasión francesa, que dará lugar a que circulen textos de axitación popular na lingua do país. A conciencia dunha Galicia diferenciada do resto de España irá aumentando progresivamente e esta procura de identidade maniféstase en publicacións nas que os escritores e políticos valoraban o propio fronte á agresión externa.
          En 1848 ten lugar o banquete de Conxo no que confraternizaron estudiantes e traballadores, e no que o galeguismo toma características revolucionarias. Reivindícase o dereito de Galicia a administrar os seus propios recursos, e participaron homes que habían ter un gran protagonismo no proceso galeguizador, como Aurelio Aguirre ou o propio Eduardo Pondal.
          Coa publicación en 1853 do primeiro libro escrito en lingua galega no século XIX, A gaita galega, dáse un paso moi importante cara á normalización literaria. O seu autor foi Xoán Manuel Pintos, que xunto con Francisco Añón, Manuel Murguía e outros, pertence ó grupo chamado dos Precursores, por esta faceta de anticiparse ó que logo sería o pleno rexurdir da cultura galega.
          Pero o Rexurdimento pleno vai chegar coa publicación de Cantares Gallegos  de Rosalía de Castro, en 1863, obra que supuxo a maioría de idade do novo rexurdir da cultura galega. Outros escritores destacados son Curros Enríquez ( Aires da miña terra, 1880 ) e Eduardo Pondal ( Queixumes dos pinos, 1886 ), que lle deron ó galego a plenitude literaria que perdera séculos atrás.